صفحه اصلی <
عارضه یابی <
مدیریت ریسک <
امکان سنجی <
مدیریت ارتباط با مشتری <
تحلیل مالی و اقتصادی <
تماس با ما <
درباره ما <
سوابق اجرایی <
دعوت به همکاری <
سهامداران <
   امکان سنجی    Feasibility  Study 
 

 

امکان سنجی چیست ؟

 • ·         فرایند کنترل و شناخت مسائل

 • ·         شناسایی اهداف

 • ·         فرصت ها و تهدید ها

 • ·         شرح موقعیت ها

 • ·         شناسایی در آمدها

 • ·         شناسایی هزینه ها

 • ·         شناسایی سود

 • ·         و در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه

 

یک طرح امکان سنجی از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟

 • بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت

 • بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )

 • بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح

 • بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح

 • بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح

 • بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح
 • بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح


نرم افزار تحلیل مالی Comfar III  

این نرم افزار جزو قویترین نرم افزارهای موجود جهت تحلیل های مالی در دنیا به حساب می آید .

از سال1384 اغلب بانک ها  ملزم به استفاده از این نرم افزار جهت بررسی طرحهای ارائه شده     می باشد .